του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Με την εφαρμογή της γνωστικής μαγείας, μπορεί να αναπτυχθεί εκ νέου ο αληθινός πρωταρχικός άνθρωπος, στο ίδιο μικροκοσμικό σύστημα.
Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια των αιώνων εξοπλίστηκε με όλες τις δυνατότητες έτσι

του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Με την εφαρμογή της γνωστικής μαγείας, μπορεί να αναπτυχθεί εκ νέου ο αληθινός πρωταρχικός άνθρωπος, στο ίδιο μικροκοσμικό σύστημα.
Ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια των αιώνων εξοπλίστηκε με όλες τις δυνατότητες έτσι ώστε, όταν η συνείδηση του θα είχε ωριμάσει για αυτό, να είναι ικανός να επαναφέρει τον μικρόκοσμό του στην κατάσταση της πρωταρχική, θεϊκής ζωής. Αυτή η επιστροφή πρέπει να επιτευχθεί με τα ήδη υφιστάμενα όργανα του υλικού του σώματος, αρχίζοντας με την καρδιά. «Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό». Αυτό σημαίνει, ότι μέσω της εφαρμογής της γνωστικής μαγείας, είναι σε θέση να οδηγήσει «τον άλλον, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί«, τον άνθρωπο της πρωταρχής, εντός του μικροκοσμικού του συστήματος στην ανάσταση. Αυτή η συνειδητή αυτοπραγμάτωση μέσω μιας νέας στάσης ζωής ονομάζεται «απελευθερωτική ατραπό».

Προτεινόμενα άρθρα