του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Το κηρύκειο είναι ένα σύμβολο για το σύστημα της σπονδυλικής στήλης, η οποία ζει σε αυτή τη διαλεκτική φύση από τις δυνάμεις του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Εάν ο άνθρωπος συνδεθεί και πάλι με την

του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Το κηρύκειο είναι ένα σύμβολο για το σύστημα της σπονδυλικής στήλης, η οποία ζει σε αυτή τη διαλεκτική φύση από τις δυνάμεις του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Εάν ο άνθρωπος συνδεθεί και πάλι με τη θεϊκή τάξη, θα είναι δυνατόν για αυτόν να αντλεί από τις δυνάμεις του δέντρου της ζωής. Αυτό οδηγεί σε ένα νέο τρόπο σκέψης: την Ερμητική σκέψη.
Η Ερμητική Ράβδος –ή το Μωσαϊκό Κηρύκειο– είναι ένα κλασικό σύμβολο για το οφιοειδές πυρ: το σύστημα του νωτιαίου μυελού, με το Ιερό Πλέγμα ως βάση του και το Ιερό της Κεφαλής ως κορυφή. Όταν λοιπόν το ιερό πλέγμα –και μέσω αυτού και το Ιερό της Κεφαλής– είναι συνδεδεμένο με το πεδίο ισχύος της διαλεκτικής φύσης, το Κηρύκειο θα πληρείται από τις δυνάμεις του δέντρου της γνώση του καλού και του κακού. Ωστόσο, εάν επιτευχθεί μια σύνδεση με το πεδίο ισχύος του υπερφυσικού, την πρωταρχική θεϊκή τάξη, τότε ολόκληρο το σύστημα αντλεί από τη δύναμη του δέντρου της ζωής, δημιουργώντας έτσι ως τελικό αποτέλεσμα, τη νέα Ερμητική Σκέψη. Αυτή η κατάσταση καθιστά τον άνθρωπο ικανό να βαδίσει το μονοπάτι της επιστροφής και, επομένως, να ξεκινήσει με τη διαδικασία της Μεταμόρφωσης, πράγμα που σημαίνει: να είναι μέσα στον κόσμο, αλλά όχι πια αυτού του κόσμου.

Προτεινόμενα άρθρα