Οί ακόλουθες πληροφορίες περιέχουν την από τον νόμο προβλεπόμενη υποχρεωτική ένδειξη στοιχείων του παρόχου της ιστοσελίδας καθώς και σημαντικές νομικές πληροφορίες για την παρουσία του αναγνωρισμένου από την Ελληνική Πολιτεία οργανισμού του Lectorium Rosicrucianum · Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου.

Πάροχος

Lectorium Rosicrucianum · Χρυσός Ροδόσταυρος
Αλ. Πάντου 37 και Πλήθωνος Γεμιστού
GR-17671 Καλλιθέα · Αθήνα
Tηλ.: +30 211 1160682
http://www.rodostavros.org
info@rodostavros.org

Μητρώο θρησκευτικών κοινοτήτων

Η Πνευματική σχολή του Lectorium Rosicrucianum · Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου λειτουργεί με την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία άδεια του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως από την ελληνική πολιτεία αναγνωρισμένη θρησκευτική κοινότητα.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Ο Α.Φ.Μ. του Lectorium Rosicrucianum · Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου είναι:
Α.Φ.Μ. 999802433 – Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας

Η ομάδα εργασίας διαδικτίου

Lectorium Rosicrucianum · Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου

Αλ. Πάντου 37 και Πλήθωνος Γεμιστού
17671 Καλλιθέα Αθήνα
Tel.: +30 211 1160682
info@rodostavros.org

Νομικός αποκλεισμός ευθύνης

Το Lectorium Rosicrucianum · Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου προσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την επικαιρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών σε αυτήν την ιστοσελίδα. Ωστόσο δεν μπορούν να αποκλεισθούν εντελώς πιθανά λάθη και ασάφειες. Έτσι το Lectorium Rosicrucianum · Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα ή ασάφεια των πληροφοριών που παρέχονται.

Έχουμε καταθέσει στο χώρο της ιστοσελίδας μας (www.rodostavros.org) παραπομπές (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Το Lectorium Rosicrucianum · Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου και όλα με την διαδικτιακή παρουσία σχετιζόμενα πρόσωπα δηλώνουν ρητά, πως δεν έχουν καμία επιρροή στο σχεδιασμό και το περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Για αυτό αποστασιοποιούμαστε από το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό αυτών των σελίδων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. Η δήλωση αυτή ισχύει για τους σύνδεσμους σε αυτή την σελίδα και για όλες τις σελίδες στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι αυτοί.