Ερωτήσεις και προτάσεις για την ιστοσελίδα

Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο, προτάσεις ή τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε όπως στείλετε ένα e-mail στο info@rodostavros.org.

Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στις ακόλουθες διοικήσεις.

Ελλάδα

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Χρυσός Ροδόσταυρος
Αλ. Πάντου 37 & Πλήθωνος Γεμιστού
17671 Καλλιθέα – Αθήνα
Tηλ.: +03 211 1160682
E-mail: info@rodostavros.org

Ελβετία

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Foyer Catharose de Petri
CH-1824 Caux
E-mail: admin@rosicrucianum.ch

Ολλανδία

Διεθνής Κεντρική Έδρα:
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Bakenessergracht 11
2011 JS Haarlem
Tel: +31 23 5323850
Fax: +31 23 5327242
E-mail info@lectoriumrosicrucianum.org