«Ουδείς οφείλει, εξ αιτίας της αδελφότητας, να φέρει ιδιαίτερο ένδυμα. Αλλά καθένας οφείλει να ακολουθεί τα έθιμα του τόπου…» (Fama Fraternitatis R.C. κεφ 14)

«Ουδείς οφείλει, εξ αιτίας της αδελφότητας, να φέρει ιδιαίτερο ένδυμα. Αλλά καθένας οφείλει να ακολουθεί τα έθιμα του τόπου…» (Fama Fraternitatis R.C. κεφ 14)

«Αυτό το άρθρο αφορά στη μέθοδο, την τακτική, την τελική προσαρμογή για το μεγάλο έργο. Εδώ, ως «ένδυμα» εννοούμε αυτή τη μέθοδο, αυτή την τακτική, αυτή την τελική προσαρμογή. Κάθε συνεργάτης, κάθε ομάδα συνεργατών, διαθέτει μια πλήρη ελευθερία δράσης. Οι συνεργάτες του Ροδόσταυρου δεν περιορίζονται να ακολουθούν ένα προσδιορισμένο σχέδιο εργασίας που θα ήταν σαν ένα στερεότυπο, αλλά κάθε προχωρημένος σταθμός εργασίας οφείλει να δρα σύμφωνα με τις περιστάσεις. Δεν υπάρχει καθόλου μέθοδος αυταρχική που πρέπει να ακολουθηθεί διεθνώς, κάθε χώρα οφείλει να προσαρμόζεται στα τοπικά έθιμα. Κάθε απόκλιση ως προς την ύλη οφείλει πάντοτε να διορθώνεται ώστε κάθε ομάδα να μπορεί να εργάζεται για την πραγματοποίηση του μεγάλου ιδεώδους με τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία.

Έτσι, με αυτό το άρθρο νόμου, θα σας γίνει προφανές ότι το Τάγμα του Ροδόσταυρου είναι απρόσβλητο μέσα στην πολυσχιδή εργασία του. Μια ομάδα που υλικά εκδηλώνεται ως μία ενότητα μπορεί να προσβληθεί, αλλά μια ποικιλομορφία ασύλληπτη στις όψεις της και τις μεθόδους της είναι τόσο άτρωτη όσο και το ίδιο το φως. Το φως διαχέεται πάνω στον κόσμο και την ανθρωπότητα υπό τη μορφή μιας ακτινοβολίας εκατομμυρίων όψεων, εισδύει στους πιο σκοτεινούς μυχούς. Και παντού όπου αυτό το φως εμφανίζεται, το σκότος οφείλει να απομακρυνθεί…»

«Το κάλεσμα της Αδελφότητας του Ροδόσταυρου, εσωτερική ανάλυση της Fama Fraternitatis Rosae Crucis» κεφ. 14 «Το εξαπλό συμβόλαιο» υπό Jan van Rijckenborgh.

Προτεινόμενα άρθρα