Βαδίζουμε σε ένα πνευματικό μονοπάτι – μαζί, και όμως ο καθένας με δική του ευθύνη.

Έτσι βαδίζουν οι Ροδόσταυροι το μονοπάτι τους

Το μονοπάτι των Ροδόσταυρων είναι απλό – και ταυτόχρονα πολύ περίπλοκο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επίσκεψη του ναού. Αρχικά, κάποιος αναζητά τον ναό εξωτερικά: το κτίριο των Ροδόσταυρων κτισμένο από πέτρα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό αλλάζει. Όλο και πιο συχνά, εισέρχεται τότε στον εσωτερικό του ναό. Το ιδιαίτερο – και ταυτόχρονα η πρόκληση: ο ίδιος οφείλει να οικοδομήσει αυτόν τον εσωτερικό ναό.

Αυτό είναι το μυστικό. Διότι το σχέδιο για τον εσωτερικό ναό είναι τόσο ατομικό όσο και οι άνθρωποι που συγκαταλέγονται στον Χρυσό Ροδόσταυρο. Στον εξωτερικό ναό, ο άνθρωπος μπορεί να συνδεθεί με μια δύναμη που είναι πολύ ιδιαίτερη. Πρόκειται για ένα πνευματικό πεδίο ναού που επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ του γήινου και του θεϊκού κόσμου.

Δύναμη για αυτογνωσία

Η σύνδεση της δύναμης του ναού με τον άνθρωπο είναι πολύ προσωπική – και είναι διαφορετική κάθε φορά. Επιτίθεται στον άνθρωπο, τον ωθεί, τον παρηγορεί, τον ανυψώνει. Συνοψίζοντας: η δύναμη αυτή δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει κανείς καλύτερα τον εαυτό του. Η αυτογνωσία με τη σειρά της αποκαλύπτει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του ατόμου. Ταυτόχρονα, η δύναμη αυτή δίνει τη δυνατότητα να απομακρυνθούν τα εσωτερικά εμπόδια και να δημιουργηθεί χώρος για μια Νέα Ψυχή.

Και για να το θέσουμε πιο ορθά: σε αυτή την εσωτερική εργασία, κάτι άλλο στέκεται εμπόδιο στο δρόμο του κάθε ανθρώπου. Διότι κάθε άτομο έχει τη δική του ιστορία, τις δικές του εντυπώσεις, τα δικά του πρότυπα συμπεριφοράς, τις δικές του συναισθηματικές αντιδράσεις και τις δικές του εικόνες σκέψης. Η δύναμη από τον εξωτερικό ναό είναι η βοήθεια για να “κατανοήσει κανείς τον εαυτό του”, να αναγνωρίσει τα δικά του εμπόδια και – να τα αφήσει πίσω. Γιατί η δύναμη ανοίγει ένα πέρασμα.

Ο εσωτερικός ναός 

Μετά την κατεδάφιση του παλαιού, έρχεται το νέο: έρχεται η στιγμή που ο δρόμος προς τα μέσα έχει ανοιχτεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος στην ίδια την ύπαρξη του ατόμου για να αρχίσει την οικοδόμηση του εσωτερικού ναού. Ο εσωτερικός ναός γίνεται ο οίκος μιας Νέας Ψυχής – και ο τόπος συνάντησης με το θεϊκό πεδίο.
Αυτή η οικοδόμηση του ναού είναι πολυεπίπεδη και ταυτόχρονα μοναδική. Αλλά τα θεμέλιά του αποτελούνται από τέσσερις τύπους δομικών στοιχείων. Είναι τα τέσσερα συστατικά από τα οποία είναι δομημένος ο άνθρωπος: σώμα, ζωτική ενέργεια, συναισθήματα, σκέψεις. Και καθένα από αυτά τα δομικά στοιχεία πρέπει να ανανεωθεί πλήρως, πριν είναι κατάλληλο για την οικοδόμηση ναού.

Ένας οίκος για την ψυχή

Σταδιακά ο ναός μεγαλώνει. Ένας νέος χώρος δημιουργείται εσωτερικά. Σε αυτόν τον νέο χώρο ο άνθρωπος μπορεί να αποσυρθεί, να έρθει σε επαφή με την ψυχή του, να “συνομιλήσει” μαζί της και να μάθει από αυτήν. Ταυτόχρονα, είναι ο τόπος όπου η ψυχή έρχεται σε επαφή με το θεϊκό πεδίο – και χτίζει μια σχέση διαρκείας. Και σε αυτόν τον ναό, η ψυχή και το θείο πνεύμα θα τελέσουν μια μέρα γάμο· θα ενωθούν τόσο στενά για να σχηματίσουν τη Ψυχή-Πνεύμα, που θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ύπαρξη του ανθρώπου.

Πυλώνας στο ναό του Θεού

Ο άνθρωπος έχει γίνει τότε ο ίδιος μέρος του πεδίου του ναού. Ο Ροδόσταυρος έχει δημιουργήσει μέσα του μια μόνιμη σύνδεση με το Θείο – και έχει γίνει έτσι ένας πυλώνας που συνδέει το γήινο με το Θείο. Έχει γίνει έτσι μέρος του εξωτερικού ναού. Ή με λίγα λόγια: Ο άνθρωπος έχει γίνει ένας πυλώνας στο ναό του Θεού.

Άρθρα από το τμήμα “Γνωρίστε μας”