του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Η κληρονομιά των αρχαίων Γνωστικών δεν είναι παρά χαμένη. Ωστόσο ο Jan van Rijckenborgh και η Catharose de Petri δείχνουν ότι η γνώση, η εσωτερική, αποκαλυμμένη γνώση του Θεού και της δημιουργίας του, είναι και

του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Η κληρονομιά των αρχαίων Γνωστικών δεν είναι παρά χαμένη. Ωστόσο, ο Jan van Rijckenborgh και η Catharose de Petri δείχνουν ότι η γνώση, η εσωτερική, αποκαλυμμένη γνώση του Θεού και της δημιουργίας του, είναι και ήταν πάντοτε διαθέσιμη. Μπορεί πάντα να ανακτηθεί από εκείνους που έχουν αποκτήσει τη συνείδηση μεταξύ ψυχής και πνεύματος. Στη Συμπαντική Γνώση θα βρείτε πρακτικές πληροφορίες όσον αφορά τη γνωστική σοφία –τη σοφία που δεν μπορεί να μεταφερθεί θεωρητικά, μπορεί μόνο να γίνει μέρος της ίδιας σας της ύπαρξης.

Προτεινόμενα άρθρα