του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Σε αυτές τις ομιλίες οι οποίες απευθύνονταν στους μαθητές της Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν συμβολισμούς, τις οποίες αντλούν από μια ποικιλία πηγών …

του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Σε αυτές τις ομιλίες οι οποίες απευθύνονται στους μαθητές της Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν συμβολισμούς, παρμένους από μια ποικιλία πηγών, μερικές από τις οποίες είναι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, η Βίβλος, τα Ερμητικά κείμενα, ο Ελευθεροτεκτονισμός, το Ταό Τε Κίνγκ καθώς και το έργο του Σαίξπηρ «Όνειρο Θερινής Νυκτός», για να απεικονίσουν την ατραπό της μεταμόρφωσης, τις συνέπειες και τις παγίδες της.

Προτεινόμενα άρθρα