(Εσωτερική ανάλυση του Confessio Fraternitatis RC)

του Jan van Rijckenborgh

Ο συγγραφέας περιγράφει αυτή τη Ροδοσταυρική διακήρυξη, που πρωτοεκδόθηκε το 1615, ως ακολούθως: Με μια πιο προσεκτική θεώρηση, οι μελετητές της Confessio θα συνειδητοποιούσαν ότι αυτό το

(Εσωτερική ανάλυση του Confessio Fraternitatis RC)

του Jan van Rijckenborgh

Ο συγγραφέας περιγράφει αυτή τη Ροδοσταυρική διακήρυξη, που πρωτοεκδόθηκε το 1615, ως ακολούθως: Με μια πιο προσεκτική θεώρηση, οι μελετητές της Confessio θα συνειδητοποιούσαν ότι αυτό το παλιό έγγραφο δεν είναι μια ομολογία πίστης, με την συνηθισμένη έννοια, ούτε μια δογματική έκθεση του τι συμφωνεί και τι όχι με τις πεποιθήσεις των Ροδόσταυρων, αλλά ένα καταπληκτικό κομμάτι προφητείας. Εάν πάμε πέρα από την απλή, όντως μερικές φορές πολύ απλοποιημένη, εξωτερική όψη, μας αποκαλύπτεται η συμπαντική απεριόριστη σημασία του και βλέπουμε το ακτινοβόλο μονοπάτι της αλήθειας να απλώνεται σαν μια πλατιά αψίδα από ορίζοντα σε ορίζοντα.

Προτεινόμενα άρθρα