του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Στη διάρκεια των επόμενων εξακοσίων ή επτακοσίων ετών, οι συνθήκες της ατμόσφαιρας της Γης θα υποστούν μια βαθμιαία, αλλά βαθιά μεταβολή, η οποία έχει ένα βαθύ, θεϊκό σκοπό. Η επιτυχής προσαρμογή σε αυτή την αλλαγή

του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Στη διάρκεια των επόμενων εξακοσίων ή επτακοσίων ετών, οι συνθήκες της ατμόσφαιρας της Γης θα υποστούν μια βαθμιαία, αλλά βαθιά μεταβολή, η οποία έχει ένα βαθύ, θεϊκό σκοπό. Η επιτυχής προσαρμογή σε αυτή την αλλαγή θα προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για απελευθέρωση. Μια αποτυχία στην προσαρμογή θα δημιουργήσει, προφανώς, αυξανόμενες δυσκολίες και αποδιοργάνωση στο ανθρώπινο σύστημα. Η Μεγάλη Επανάσταση, βιβλίο που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του ’60, προδιαγράφει πολλά από τα συμπτώματα αυτής της ατμοσφαιρικής επανάστασης. Τώρα, στις αρχές του 21ου αιώνα, τα αποτελέσματα αυτής της επανάστασης μπορούν εύκολα να παρατηρηθούν στον κόσμο γύρω μας –αποδεικνύοντας ότι αυτή η αποφασιστική μεταμόρφωση βρίσκεται τώρα σε πλήρη ανάπτυξη. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα αρνητικά της αποτελέσματα και να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες για απελευθέρωση που προσφέρονται; Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία δίνονται απαντήσεις σε αυτό το βιβλίο.

Προτεινόμενα άρθρα