του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή στην ανθρώπινη ιστορία, η Αδελφότητα του Χριστού ακτινοβολεί την αρωγό της δύναμη στον κόσμο μας ισχυρότερα από ποτέ. Σε πλανητικό επίπεδο, η εστία γι’ αυτή την παρέμβαση είναι η Σαμπάλα,

του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

Σε αυτή την κρίσιμη καμπή στην ανθρώπινη ιστορία, η Αδελφότητα του Χριστού ακτινοβολεί την αρωγό της δύναμη στον κόσμο μας ισχυρότερα από ποτέ. Σε πλανητικό επίπεδο, η εστία γι’ αυτή την παρέμβαση είναι η Σαμπάλα, «η Πόλη των Θεών». Στο επίπεδο των ατομικών μας μικρόκοσμων, η εστία αυτής της παρέμβασης είναι το «Ρόδο της Καρδιάς», ο πυρήνας της πρωταρχικής ψυχής. Αυτό το βιβλίο εξηγεί ότι εάν μέσω της παράδοσης του εγωκεντρικού εαυτού, το Ρόδο της καρδιάς μπορέσει να ξυπνήσει, θα είναι πάντοτε συνδεδεμένο με τη Σαμπάλα και τη Συμπαντική Αδελφότητα, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε μέσα στον κόσμο του χρόνου και του χώρου.

Προτεινόμενα άρθρα