του Jan van Rijckenborgh

Η πόλη «Χριστιανούπολις» είναι ένα δονητικό πεδίο ζωής ανώτερης τάξης. Ο προσκυνητής που εισέρχεται σε αυτήν πρέπει να αφήσει πίσω του ό,τι δεν αντιστοιχεί σε αυτή. Αλλά επίσης όσοι εισέρχονται ζουν την εμπειρία της επιστροφής στην

του Jan van Rijckenborgh

Η πόλη «Χριστιανούπολις» είναι ένα δονητικό πεδίο ζωής ανώτερης τάξης. Ο προσκυνητής που εισέρχεται σε αυτήν πρέπει να αφήσει πίσω του ό,τι δεν αντιστοιχεί σε αυτή. Αλλά επίσης όσοι εισέρχονται ζουν την εμπειρία της επιστροφής στην πατρίδα. Το βιβλίο αυτό περιγράφει τον δρόμο στην καρδιά της Χριστιανούπολης, σε μορφή παρατηρήσεων του Jan van Rijckenborgh πάνω στην έκδοση του «Republicae Christianopolitanae» του Johann Valentin Andreae 1619.

Προτεινόμενα άρθρα