του Antonin Gadal

Η βαθιά σχέση του Ροδόσταυρου με τους Καθαρούς και κυρίως με τον Antonin Gadal ως τελευταίο πατριάρχη αποδεικνύεται σε αυτό το βιβλίο από διάφορους συγγραφείς, σε ορισμένες περιπτώσεις με πολύ προσωπικό τρόπο. Περιλαμβάνονται

του Antonin Gadal

Η βαθιά σχέση του Ροδόσταυρου με τους Καθαρούς και κυρίως με τον Antonin Gadal ως τελευταίο πατριάρχη αποδεικνύεται σε αυτό το βιβλίο από διάφορους συγγραφείς, σε ορισμένες περιπτώσεις με πολύ προσωπικό τρόπο. Περιλαμβάνονται αναμνήσεις, ομιλίες από τον Jan van Rijckenborgh και τον Antonin Gadal προς τα μέλη της Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου της δεκαετίας του ‘50, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός κειμένων από το κληροδότημα του Gadal για τους Καθαρούς και το γνωστικό-εσωτερικό συμβολισμό.

Από το περιεχόμενο: Πρόλογος – Η μεταβίβαση της πνευματικής κληρονομιάς – Η κληρονομιά του Αγίου Γκράαλ – Το μνημείο του «Γκαλαάντ» – Η νεαρή Γνώση – Sabarthez, Custos Summorum – Το Άλφα και το Ωμέγα – Η υψηλή Γνώση της αληθινής ζωής – Η Συμπαντική Γνώση – Συμπεράσματα.

Προτεινόμενα άρθρα