της Catharose de Petri

Πολλά άτομα έλαβαν προσωπικές απαντήσεις από την Catharose de Petri σε ερωτήσεις σχετικές με τη διδασκαλία και την μαθητεία στη Σχολή του Ροδόσταυρου. Εδώ βρίσκουμε μια συλλογή αυτών των επιστολών, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεμάτων,

της Catharose de Petri

Πολλά άτομα έλαβαν προσωπικές απαντήσεις από την Catharose de Petri σε ερωτήσεις σχετικές με τη διδασκαλία και την μαθητεία στη Σχολή του Ροδόσταυρου. Εδώ βρίσκουμε μια συλλογή αυτών των επιστολών, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, όπως οι ασθένειες, η μουσική, ο Marsilio Ficino, οι Καθαροί, ο αστρικός εαυτός, τα όνειρα και το καθήκον της Πνευματικής Σχολής. Μέσα από όλα αυτά, είναι δυνατό να παρατηρήσουμε πως, με αγάπη και κατανόηση, η Catharose de Petri έδινε πάντοτε απαντήσεις οι οποίες βοηθούσαν τους αναζητητές να δουν το πρόβλημα τους από μια ανώτερη προοπτική, και επανέφερε την προσοχή τους στο κεντρικό ζήτημα της ζωής τους: τη γέννηση της Ψυχής – Πνεύματος και την εργασία της πνευματο-ψυχικής αρχής προς όφελος του κόσμου και της ανθρωπότητας.

Προτεινόμενα άρθρα