(Εσωτερική ανάλυση του Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, anno 1459)

του Jan van Rijckenborgh

Αυτή η παράξενη εξιστόρηση του επταήμερου ταξιδιού του Χριστιανού Ροδόσταυρου, για να παρευρεθεί στο γάμο ενός Βασιλιά και μιας Βασίλισσας, πρωτοεκδόθηκε το

(Εσωτερική ανάλυση του Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz, anno 1459)

του Jan van Rijckenborgh

Αυτή η παράξενη εξιστόρηση του επταήμερου ταξιδιού του Χριστιανού Ροδόσταυρου, για να παρευρεθεί στο γάμο ενός Βασιλιά και μιας Βασίλισσας, πρωτοεκδόθηκε το 1616, και αποτελεί μια σκόπιμη Ερμητική αλληγορία, μας λέει ο Jan van Rijckenborgh, η οποία δημιουργήθηκε με στόχο να γίνει ένας οδηγός για τους ανθρώπους εκείνους που εμπλέκονται ενεργά στην διαδικασία της εσωτερικής μεταμόρφωσης. Καθώς ξεκλειδώνει την ιστορία για εμάς, αρχίζουμε να βλέπουμε τα μέσα με τα οποία η πρωταρχική Ψυχή, που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα μας, μπορεί να επιστρέψει στη ζωή και να ενωθεί με το Πνεύμα. Αυτός ο «γάμος» συνοδεύεται από τον αλχημικό μετασχηματισμό της συνείδησης, της ψυχής και του σώματος.

Προτεινόμενα άρθρα