της Catharose de Petri

Το βιβλίο αυτό περιέχει ερμηνευτικά σχόλια πάνω σε διάφορα αποσπάσματα του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Η Catharose de Petri αποσαφηνίζει την καλυμμένη γλώσσα, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να δει ότι σχετίζεται όχι μόνο με τον ιστορικό Ιησού – αλλά

της Catharose de Petri

Το βιβλίο αυτό περιέχει ερμηνευτικά σχόλια πάνω σε διάφορα αποσπάσματα του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Η Catharose de Petri αποσαφηνίζει την καλυμμένη γλώσσα, έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να δει ότι σχετίζεται όχι μόνο με τον ιστορικό Ιησού – αλλά επίσης με ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι όσοι ακολουθούν το μονοπάτι της μεταμόρφωσης. Αναλύει πολλές σημαντικές έννοιες, όπως είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας Γνωστικής Αδελφότητας και «Ο Λόγος» ως μία ισχυρή ηλεκτρομαγνητική δόνηση, η υπέρτατη δύναμη μέσα στο σύμπαν.

Προτεινόμενα άρθρα