Στην ιστορία της ανθρωπότητας, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ατραπούς μύησης. Η ωριμότητα της προσωπικής και ψυχικής εξέλιξης των ανθρώπων σήμερα, ουσιαστικά επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να διανύσουν την πνευματική ατραπό σε μια Πνευματική Σχολή.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ατραπούς μύησης. Η ωριμότητα της προσωπικής και ψυχικής εξέλιξης των ανθρώπων σήμερα, ουσιαστικά επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να διανύσουν την πνευματική ατραπό σε μια Πνευματική Σχολή.

Τρεις μυητικές ατραποί υπηρετούσαν την ανθρωπότητα, αλλά και την προσωπικότητα έως σήμερα, όσον αφορά στην ανάπτυξη της συνείδησης. Όλοι οι δρόμοι ήταν και είναι αναγκαίοι, ως διαδοχικά στάδια, για να μπορεί κανείς να εισέλθει στην επόμενη φάση.
Στην αρχή, είναι πάντα μεμονωμένα άτομα που βαδίζουν την ατραπό της μύησης. Και έτσι, κάποια στιγμή, αυτή η οδός ανοίγεται σε όλους τους ανθρώπους, έως ότου επιτευχθεί ο στόχος. Τότε, ακολουθεί το επόμενο στάδιο Μύησης.

Τρεις οδοί Μύησης

Οι διαδικασίες της συνείδησης και η πραγμάτωσή τους στην προσωπικότητα δεν ακολουθούν πάντα γραμμική πορεία, αλλά, συχνά, λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. Αντίθετα, στην ιστορία της ανθρωπότητας οι τρεις οδοί Μύησης διακρίνονται καθαρά. Σχολές με διαφορετικές δυνατότητες, μεθόδους και στόχους αντιστοιχούν σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της συνείδησης. Αποκαλούνται Μυητικές Σχολές ή Σχολές Μυστηρίων.

Η εξέλιξη της συνείδησης

Σχολή Προσωπικότητας μπορούμε να αποκαλέσουμε ένα πεδίο ανάπτυξης, στο οποίο ο άνθρωπος ήταν σε θέση να αποκτήσει, για πρώτη φορά, ανεξάρτητη συνείδηση του εαυτού του. Να γνωρίσει τον εαυτό του ως άτομο, και να γίνει ικανός για προβληματισμό, ενδοσκόπηση και αυτογνωσία. Στην επιθυμία του για ανώτερη Γνώση και Φώτιση, χρησιμοποίησε διάφορες ασκήσεις και τελετουργίες για την επίτευξη υψηλότερης συνειδησιακής κατάστασης. Στην αρχαιότητα, αυτό ήταν μια βιώσιμη οδός Μύησης, επειδή ο άνθρωπος δεν ήταν ακόμη τόσο προσκολλημένος στον υλικό κόσμο, όπως είναι σήμερα. Η εξατομίκευση του ανθρώπου έχει πλέον ολοκληρωθεί. Με αυτές τις μεθόδους, έχει φτάσει σε όρια που του επιτρέπουν να ωριμάσει και να συνεχίσει να αναζητεί.

Η συνειδητή ψυχή

Μια ψυχική σχολή είναι ένα πεδίο δύναμης, μέσα στο οποίο η αυτοσυνειδητή και εξατομικευμένη προσωπικότητα μπορεί να γίνει πιο δεκτική στις επιδράσεις της ψυχής. Προωθεί την ενδοσκόπηση του ανθρώπου και εξυπηρετεί την ανάπτυξη μιας συνειδητής ψυχής, η οποία εκφράζεται στην προσωπικότητα, παραδείγματος χάριν, ως αγάπη για τους ανθρώπους και ανιδιοτέλεια. Αυτή η μυητική διαδικασία ήταν δυνατή τους τελευταίους αιώνες. Σήμερα, όμως, το ζητούμενο είναι διαφορετικό.
Δεν βρίσκεται πλέον το άτομο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Από το Πνεύμα καλείται το σύνολο της ανθρωπότητας να αναπτύξει και να αλλάξει τη συνείδηση της ψυχή.

Η σύνδεση με το Πνεύμα

Η άμεση σύνδεση της ψυχής με το Πνεύμα και ο μετασχηματισμός της προσωπικότητας είναι η μυητική οδός μέσα σε μια πνευματική σχολή. Στο πεδίο δύναμης της πνευματικής σχολής που εργάζεται με δυνάμεις φωτός από τον θεϊκό κόσμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αλχημική μεταμόρφωση της φυσικής προσωπικότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένας δομικά νέος άνθρωπος, με μια υψηλή δόνηση και ποιότητα που δεν ανήκουν σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι το εσωτερικό μυητικό μονοπάτι της αλλαγής της προσωπικότητας. Η Μεταμόρφωση.
Με την αλλαγή της προσωπικότητας πραγματοποιείται η συνειδητή υπέρβαση της ύλης μέσα από τη γέννηση μιας νέας συνείδησης, η οποία οδηγείται από την Ψυχή και το Πνεύμα.
Όλη η ανθρωπότητα καλείται σήμερα (και πολλοί ήδη το κάνουν), να βαδίσει αυτή την οδό ανάπτυξης.

Προτεινόμενα άρθρα