του Jan van Rijckenborgh

Μια σειρά από δέκα ομιλίες που δόθηκαν το 1958 σε μαθητές της Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου. Οι πρώτες τέσσερις αποκαλύπτουν το ηλιακό σύστημα σαν μια ενοποιημένη μαγνητική σφαίρα, σαν ένα σύστημα συνεργαζόμενων, αλληλοεξαρτώμενων

του Jan van Rijckenborgh

Μια σειρά από δέκα ομιλίες που δόθηκαν το 1958 σε μαθητές της Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου. Οι πρώτες τέσσερις αποκαλύπτουν το ηλιακό σύστημα σαν μια ενοποιημένη μαγνητική σφαίρα, σαν ένα σύστημα συνεργαζόμενων, αλληλοεξαρτώμενων μαγνητικών ρευμάτων. Αυτά αλληλεπιδρούν και διορθώνουν το ένα το άλλο, όταν το συνολικό σχέδιο απειλείται να διαταραχθεί. Ποιες είναι οι συνέπειες για μας, τώρα που το ανθρώπινο είδος διαταράσσει το σύστημα σε τέτοια έκταση; Ποιο ρόλο παίζουν οι εξωγήινες μορφές ζωής στην αποκατάσταση της αρμονίας του ηλιακού συστήματος; Οι απαντήσεις του Jan van Rijckenborgh προκαλούν εξαιρετικά την σκέψη, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα, το οποίο αναπτύσσεται στις επόμενες ομιλίες: ότι ο τερματισμός της εγωκεντρικότητας και η αναζωογόνηση του πρωταρχικού, θεϊκού Εαυτού, σε μεγάλο αριθμό ατόμων, θα είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η θεραπεία του ηλιακού συστήματος και των κατοίκων του.

Προτεινόμενα άρθρα