ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ

Η έναρξη της Σχολής χρονολογείται το έτος 1924. Το έργο των πνευματικών διδασκάλων Jan van Rijckenborgh και Catharose de Petri ξεκίνησε στις Κάτω Χώρες. Σήμερα η Σχολή εργάζεται σε 36 χώρες.

Το 1924 τα αδέλφια Zwier Willem Leene (1892-1938) και Jan Leene (1896-1968) έγιναν μέλη της οργάνωσης «Ροδοσταυρική Κοινότητα» (Het Rozekruisers Genootschap). Ήταν ο ολλανδικός κλάδος του «Rosicrucian Fellowship» που είχε ιδρυθεί από τον Max Heindel το 1909 στο Oceanside της Καλιφόρνιας. Το 1929 οι αδελφοί ανέλαβαν την διεύθυνση του ολλανδικού τμήματος.

Το 1930 η Henriette Stok-Huizer (1902-1990) έγινε μέλος και ξεκίνησε την συνεργασία της με τους αδελφούς Leene. Μαζί ξεκίνησαν μια έντονη πνευματική αναζήτηση που τους οδήγησε το 1935 στην απόφαση να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη ομάδα.

Μετά τον θάνατο του Z.W. Leene το 1938, ο J. Leene και η H. Stok-Huizer συνέχισαν μαζί την εργασία που είχαν ξεκινήσει. Χρησιμοποίησαν τα ονόματα «Jan van Rijckenborgh» και «Catharose de Petri», δημοσίευσαν πολλά βιβλία και τις επόμενες δεκαετίες ανέπτυξαν μια Διεθνή Πνευματική Σχολή.

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου απαγορεύτηκε η λειτουργία της ομάδας από τις ναζιστικές κατοχικές δυνάμεις στην Ολλανδία και έτσι έπρεπε να αποσυρθεί προσωρινά από τη δημόσια ζωή. Μετά τον πόλεμο, η Σχολή χρησιμοποίησε το όνομα Lectorium Rosicrucianum και άρχισε την εργασία σε πολλές χώρες τις Ευρώπης.

Από το 1987 η Σχολή εργάζεται στην Ελλάδα ως αναγνωρισμένο από την Ελληνική Πολιτεία μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Το Lectorium Rosicrucianum ως Γνωστική Πνευματική Σχολή

Με τη νέα έναρξη οι πνευματικοί οδηγοί έθεσαν προς πραγματοποίηση μια σειρά καινούργιους πνευματικούς στόχους. Το κεντρικό σημείο αυτής της ώθησης ήταν η γνωστική διδασκαλία της μεταμόρφωσης. Η βάση είναι η αντίληψη του ανθρώπου ως μιας πολυδιάστατης οντότητας με έναν Αθάνατο Πνευματικό Πυρήνα. Ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος, ένας κόσμος σε μικρογραφία.

Ο άνθρωπος ως μικρόκοσμος πρέπει να βρει τον δρόμο της επιστροφής προς τη Θεϊκή Τάξη της Πρωταρχικής Δημιουργίας. Ο στόχος είναι να απελευθερωθεί από τον εφήμερο κόσμο και να ξεπεράσει την κατάσταση της σημερινής συνείδησης, που είναι περιορισμένη στο χρόνο και το χώρο. Σε αυτή την Πνευματική Οδό ο άνθρωπος σαν θνητή προσωπικότητα αποκτά την κατανόηση για την αιτία της ατέλειας όλων όσα εκδηλώνονται στη φύση. Ο αναζητητής βιώνει την ένταση της πάλης μεταξύ της παροδικής φύσης και της πρωταρχικής δημιουργικής δύναμης και αποκτά έτσι μια βαθιά αυτογνωσία.

Το Lectorium Rosicrucianum είναι μια Γνωστική Πνευματική Σχολή. Ο όρος «γνώση» εδώ σημαίνει τη Γνώση του Θεού που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο εσωτερικά και άμεσα από τον αθάνατο πνευματικό πυρήνα του– το «ρόδο». Αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που ο άνθρωπος βρίσκεται στην ατραπό της αναγέννησης της ψυχής.

Η σημερινή οργάνωση της Σχολής

Μετά το θάνατο του πνευματικού οδηγού Jan van Rijckenborgh το 1968 και της Catharose de Petri το 1990, η Σχολή καθοδηγείται από ένα διεθνές όργανο, την Διεθνή Πνευματική Διεύθυνση. Η διεύθυνση αυτή υποστηρίζεται από τα Προεδρεία, τις Εθνικές Διευθύνσεις και πολυάριθμες ομάδες εργασίας.

Σήμερα η Σχολή έχει μαθητές και μέλη σε 36 χώρες στην Ευρώπη, τη Νότια και Βόρεια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η κεντρική έδρα του διεθνούς οργανισμού βρίσκεται στο Χάρλεμ (Haarlem) της Ολλανδίας.

Η οργάνωση αυτή χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εισφορές και δωρεές των μαθητών και των μελών. Η Σχολή έχει έναν καθαρά μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ενήλικοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γίνουν μέλη ύστερα από μια περίοδο προσανατολισμού μετά από γραπτή αίτηση. Για την έξοδο από τη Σχολή αρκεί μια ανεπίσημη γραπτή δήλωση.

Άρθρα από το τμήμα "Γνωρίστε μας"