24. Δημιουργούνται με τη συμμετοχή στη Διεθνή Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου προσωπικές εξαρτήσεις;

Ο δρόμος του Ροδόσταυρου μπορεί να τον διατρέξει κανείς μόνο βάσει προσωπικά βιωμένων γνώσεων και εθελοντικά. Η αυτογνωσία και η ανεξαρτησία, εδώ είναι πολύ καθοριστικές. Η εμπιστοσύνη και η πίστη ως απαραίτητη βάση της διαδρομής δεν αναφέρεται σε πρόσωπα, αλλά αναφέρεται στην ατμοσφαιρική δύναμη του Χριστού, η οποία ενεργεί συγκεντρωμένα στις συναντήσεις του Lectorium Rosicrucianum. Μια προσωπική εξάρτηση εδώ θα αποτελούσε μόνο εμπόδιο. Γι’ αυτό και στη Σχολή του Ροδόσταυρου δεν υπάρχουν διδάσκαλοι ή γκουρού.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.