08. Ποια είναι η σημασία της μετενσάρκωσης στη διδασκαλία του Ροδόσταυρου;

Η διδασκαλία της Διεθνούς Σχολής του Ροδόσταυρου βασίζεται στο ότι δεν μετενσαρκώνεται η θνητή προσωπικότητα του ανθρώπου. Αυτή είναι μοναδική, συγκροτείται από την ύλη του θνητού κόσμου και θα αποσυντεθεί πάλι μέσα σε αυτήν, όταν έρθει ο καιρός της. Είναι ο πνευματικός πυρήνας στον άνθρωπο και ο Μικρόκοσμος που τον περιβάλλει, που μέσα από τον κύκλο της γέννησης και του θανάτου βιώνουν εμπειρίες στον κόσμο της ύλης και των αντιθέτων! Σε κάθε μετενσάρκωση του Μικρόκοσμου τίθεται μια νέα, θνητή προσωπικότητα μπροστά στο καθήκον να απελευθερώσει τον Μικρόκοσμο από τα δεσμά του στον τροχό της γέννησης και του θανάτου, και να τον οδηγήσει πίσω στην πραγματική πατρίδα του, στον κόσμο της ψυχής-πνεύμα. Η δύναμη που κάνει δυνατή αυτή την επιστροφή είναι η ατμοσφαιρική δύναμη του Χριστού, την οποία ο μαθητής του Ροδόσταυρου εδραιώνει στο σύστημά του, μέσω του τρόπου ζωής του. Αυτή η δύναμη ακυρώνει το Κάρμα, το οποίο δεσμεύει τον μικρόκοσμο στην ύλη, και επιτρέπει στον αθάνατο «Άλλον», τον θείο άνθρωπο, να αναπτυχθεί και πάλι. Έτσι λέει και ο Παύλος: «Εγώ πρέπει να πεθάνω, ο Άλλος πρέπει να αναπτυχθεί».

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.