07. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες της διδασκαλίας της Σχολής του Ροδόσταυρου;

Άποψη του Ροδόσταυρου είναι ότι παράλληλα με τον δικό μας υλικό κόσμο υπάρχει και ένας ανώτερος κόσμος, ο κόσμος της τέλειας και απόλυτης ζωής. Γι’ αυτό οι Ροδόσταυροι μιλούν για δύο φυσικές τάξεις. Ο θνητός μας κόσμος αποτελείται από τον γνωστό σε εμάς εδώ κόσμο, όπως και από το υπερπέραν, τον τόπο διαμονής των νεκρών. Παράλληλα υπάρχει ο θεϊκός κόσμος της απόλυτης και αιώνιας ζωής ως ένα πεδίο ανώτερης ύπαρξης, στον οποίο κατοικούσε η ανθρωπότητα πριν από την καταβύθισή της στην ύλη. Η θεϊκή φυσική τάξη δεν βρίσκεται σε άλλο πλανήτη, αλλά στον ίδιο χώρο με τον εδώ κόσμο και το υπερπέραν της θνητής φυσικής τάξης, απλά σε άλλο δονητικό επίπεδο.

Για τον Ροδόσταυρο η οντότητα του ανθρώπου είναι δυαδικής φύσης. Ο θνητός άνθρωπος προέρχεται από τον υλικό κόσμο. Φέρει όμως έναν αθάνατο σπινθήρα του πνεύματος μέσα του, το «Ρόδο της Καρδιάς», το οποίο προέρχεται από την ανώτερη φύση. Μέσα σε αυτόν τον σπινθήρα του πνεύματος εμπεριέχονται, ως σπόρος, η ιδέα και η δομή του πρωταρχικού, τέλειου ανθρώπινου είναι. Το πεδίο γύρω από αυτό το πνευματικό κέντρο, το οποίο περιβάλλει και τον υλικό άνθρωπο, οι Ροδόσταυροι το ονομάζουν «Μικρόκοσμο».

Είναι καθήκον του ανθρώπου, να αφυπνίσει από αυτόν τον σπινθήρα του πνεύματος, την πρωταρχική ψυχή, και να επαναφέρει τη χαμένη σύνδεση της ψυχής με την πνευματική όψη του ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει με τη βοήθεια της πανταχού παρούσας Χριστικής δύναμης. Η Βίβλος ονομάζει αυτήν τη διαδικασία «Γέννηση από ύδωρ και πνεύμα» (Ιωάννης, 3,5). Οι Ροδόσταυροι μιλάνε για μια μεταλλαγή, τη «Μεταμόρφωση», και για τον «Αλχημικό Γάμο», υποδηλώνοντας τη συγχώνευση της πρωταρχικής ψυχής με τo Πνεύμα. Σε αυτό το χριστιανικό μυητικό μονοπάτι ο άνθρωπος πάλι συμμετέχει υπαρξιακά στη φύση της απόλυτης ζωής.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.