Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Τα σύμβολα είναι αρχετυπικά σχήματα για την δημιουργία πνευματικών συσχετισμών. Ο σταυρός είναι ένα από τα πανάρχαια σύμβολα της ανθρωπότητας, αλλά και ο κύκλος, το τρίγωνο και το τετράγωνο, που στην ενότητά τους σχηματίζουν το σύμβολο του Lectorium Rosicrucianum.

Η Συμπαντική Διδασκαλία εκφράζεται, μεταξύ άλλων, μέσω συμβόλων, επειδή τα σύμβολα μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα που υπερβαίνουν το διανοητικό επίπεδο. Πρωταρχικά σύμβολα όπως ο σταυρός ή ο κύκλος, το τρίγωνο και το τετράγωνο περιέχουν πολυδιάστατους πνευματικούς συσχετισμούς. Πάντα επιτρέπουν διάφορες ερμηνείες σε διάφορα επίπεδα.

Τι σημαίνει ο Ροδόσταυρος;

Είναι ταυτόχρονα ένα εξωτερικό σύμβολο και μια εσωτερική πορεία. Ο σταυρός είναι από τα παλαιότερα σύμβολα. Η οριζόντια δοκός του σταυρού μπορεί να ιδωθεί σαν σύμβολο για την ζωή στον υλικό κόσμο, που χαρακτηρίζεται από την δυαδικότητα (καλό και κακό, ημέρα και νύχτα, ζωή και θάνατος κτλ.). Η κάθετη δοκός συμβολίζει το Πνεύμα του Θεού, που ακτινοβολεί σε αυτόν τον κόσμο και καλεί τον άνθρωπο να υλοποιήσει την πραγματική, πνευματική αποστολή του.

Εάν ο άνθρωπος ακούσει αυτό το κάλεσμα και ανοίξει την καρδιά του στο φως, τότε συναντιούνται Πνεύμα και Ύλη στο σημείο τομής του σταυρού, στην καρδιά, και το κρυμμένο ρόδο ανθίζει και γίνεται ψυχή. Όταν η ψυχή αφυπνίζεται και εξελίσσεται στην καρδιά, η αύρα της παίρνει ένα χρυσό χρώμα και την περιβάλλει σταδιακά με ένα χρυσό «Γαμήλιο Ένδυμα», με το «Χρυσόμαλλο Δέρας». Για αυτό σε κάποιους ειδικούς χώρους του Lectorium Rosicrucianum υπάρχει ένας χρυσός Ροδόσταυρος.

Τι σημαίνει το σύμβολο κύκλος-τρίγωνο-τετράγωνο που
χρησιμοποιεί το Lectorium Rosicrucianum;

Ο κύκλος ως πρωταρχικό σύμβολο αντιπροσωπεύει μακροκοσμικά το μη δυνάμενο να γνωσθεί αιώνιο Πνεύμα του Θεού, την πληρότητα (το «πλήρωμα» των Γνωστικών), από την οποία προέρχεται κάθε εκδήλωση και η οποία περιβάλλει όσα αποκαλύπτονται. Μέσα στον κύκλο εμφανίζεται το τρίγωνο, το Πνεύμα σε εκδήλωση στην τριπλή του όψη ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Από το Άγιο Πνεύμα εκδηλώνεται με τη σειρά του το «Τετράγωνο της Οικοδόμησης», η ενσάρκωση της Θείας Ιδέας στην πρωταρχική ουσία.

Σε κάθε επίπεδο, σε μακρόκοσμο, κόσμο και μικρόκοσμο, η ενότητα κύκλος-τρίγωνο-τετράγωνο είναι ένα συμπαντικό σύμβολο για την Θεϊκή Δημιουργία στην τέλεια αποκάλυψη ως πνεύμα (κύκλος), ψυχή (τρίγωνο) και σώμα (τετράγωνο). Έτσι η ενότητα κύκλος-τρίγωνο-τετράγωνο είναι επίσης ένα σύμβολο για τον Θεϊκό Άνθρωπο, ο οποίος θα πρέπει να εκδηλωθεί στην πορεία του Ροδόσταυρου.

Άρθρα από το τμήμα "Γνωρίστε μας"