ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ

Alle Artikel in dieser Kategorie

Eίχαμε την ευκαιρία, πολλές φορές, να σας δείξουμε μέχρι ποιου σημείου το μήνυμα που σας μεταβιβάζει ο σύγχρονος Pοδόσταυρος είναι ένα κάλεσμα που αντηχούσε σε όλες τις εποχές. Aυτό το μήνυμα ενισχυόταν περιοδικά για να αφυπνίσει τη διαλεκτική ανθρωπότητα στην αληθινή