Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ

του Jan van Rijckenborgh και της Catharose de Petri

«Χριστιανός Ροδόσταυρος», είναι ένα όνομα που εμπεριέχει μια αποστολή: όλοι όσοι αναγνωρίζουν τις μεγάλες δυνατότητες στην αρχή της εποχής του Υδροχόο και κατανοούν το κάλεσμα του Ροδόσταυρου, καλούνται να συνεργαστούν, στο ζωντανό σήμερα με καρδιά, κεφαλή και χέρια στην ανανέωση του “πλήθους, το οποίο κανείς δεν μπορεί να μετρήσει».
Η βαθιά έννοια του ονόματος «Χριστιανός Ροδόσταυρος» ήταν στον αιώνα μας, αντικείμενο μελέτης πολλών στοχαστών και αναζητητών. Μεταξύ άλλων μέσω μιας διάλεξης του Δρ. Rudolf Steiner του 1911 οι συγγραφείς αυτού του έργου τοποθετούν το όνομα αυτό μπροστά στον αναγνώστη και το αναδεικνύουν ως μια σαφή αποστολή. Είναι μια εργασία για όλους, όσοι μπορούν να αντιληφθούνε τις απέραντες δυνατότητες στην αρχή της εποχής του Υδροχόου και, αγγιγμένη από την Γνώση, ενδόμυχα κατανοούν το επείγον κάλεσμα του Ρόδοσταυρου, να συνεργαστούνε στον ζωντανό σήμερα ως εργάτες συγκομιδής στο παγκόσμιο πεδίο, έτσι ώστε να συμμετάσχουν με Καρδιά, Κεφαλή και Χέρια στη διάσωση του «πλήθους, το οποίο κανείς δεν μπορεί να μετρήσει». Hora est –καιρός είναι!

CAPTCHA
Diese Frage soll sicherstellen, dass Sie ein Mensch und keine Maschine sind:
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.