ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


του Jan van Rijckenborgh

Οι παραινέσεις οι οποίες δίνονται στην επί του Όρους Ομιλία, λέει ο Jan van Rijckenborgh, δεν προορίζονται για όλους, αλλά για μια ξεχωριστή ομάδα, για τους υποψηφίους στα Χριστιανικά μυστήρια. Αυτή η συνειδητοποίηση είναι που προσδίδει Στο Φως του Κόσμου τη μοναδικότητα του. Εξηγεί την προσέγγιση στην ζωή, η οποία περιγράφεται στην επί του Όρους Ομιλία, όχι σαν κάτι που πρέπει να πιστέψει κάποιος ή να πειραματιστεί με αυτό, αλλά ως μια πραγματικότητα, προς την οποία μπορούμε αναπτυχθούμε μόνο με την βοήθεια της Νέας Ψυχής. Στο βιβλίο αυτό, έξι από αυτές τις γνωστές παραινέσεις εξηγούνται από μια οπτική γωνιά την οποία ο πνευματικός αναζητητής θα βρει εξαιρετικά καινούργια: πρόκειται για την οπτική γωνιά εκείνων οι οποίοι έχουν ενεργά αναληφθεί στη γνωστική διαδικασία της ολικής εσωτερικής ανανέωσης, και χρειάζονται προσανατολισμό. Το τελευταίο κεφάλαιο σκιαγραφεί την αντίληψη των Ροδόσταυρων σχετικά με την εσωτερική σημασία της σταύρωσης.

Συναφή θέματα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝ

του Jan van Rijckenborgh

Οι Μακαρισμοί αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της «Επί του Όρους Ομιλίας». Συνήθως ερμηνεύονται σαν εκπληρωμένες υποσχέσεις, σαν μια ανταμοιβή, για έναν ηθικό τρόπο ζωής. Ο Jan van Rijckenborgh, ωστόσο, αποκαλύπτει τους εννέα Μακαρισμούς ως

περισσότερα για "ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙ ..."