ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

ύπο έκδοση
ύπο έκδοση

του Jan van Rijckenborgh

Το 1614, οι Ροδόσταυροι δημοσίευσαν το κάλεσμα τους την Fama, παραθέτοντας διδασκαλίες τις Χριστιανικής μύησης και προσκαλώντας τους αναγνώστες να τις εξετάσουν σοβαρά και να πράξουν σύμφωνα με τα συμπεράσματα τους. Σε ένα συνέδριο που έγινε στο Wiesbaden το 1952, ο Jan van Rijckenborgh διακήρυξε την ίδια Ροδοσταυρική Fama, διατυπωμένοι με σύγχρονους όρους. Όχι σαν μια απλή ομιλία, αλλά ως μαγική πράξη, η ανακοίνωση αυτού του καλέσματος, είπε ο Jan van Rijckenborgh, σημάδεψε ένα σημείο καμπής στον 20ο αιώνα, έναν αναπόφευκτο ανασχηματισμό στη συνολική πορεία των παγκόσμιων γεγονότων, στον οποίο κάθε άνθρωπος, κάθε έθνος και κάθε φυλή θα πρέπει να πάρει μέρος. Στο Ένα Νέο Κάλεσμα έχει ανατυπωθεί το κείμενο αυτού του σημαντικού λόγου.

Συναφή θέματα

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΜΟΣ Ι: ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΥ

(Εσωτερική ανάλυση του Fama Fraternitatis RC)

του Jan van Rijckenborgh

H Fama Fraternitatis RC (Το Κάλεσμα της Αδελφότητας του Ροδόσταυρου) εξιστορεί την θεμελίωση της Τάξης του Ροδόσταυρου και προσκαλεί τους όμοια προσανατολισμένους αναζητητές να έρθουν σε

περισσότερα για "ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤ ..."

ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

«Ουδείς οφείλει, εξ αιτίας της αδελφότητας, να φέρει ιδιαίτερο ένδυμα. Αλλά καθένας οφείλει να ακολουθεί τα έθιμα του τόπου…» (Fama Fraternitatis R.C. κεφ 14)

περισσότερα για "ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤ ..."