ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

26. Έχουν τα δύο φύλα ίσα δικαιώματα εντός της Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου;

Στη Σχολή του Ροδόσταυρου άνδρες και γυναίκες εκτελούν σε ισότιμη βάση καθήκοντα, αρμοδιότητες και ευθύνες.

Write a feedback to the editor

Ein Feedback an die Redaktion verfassen
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.