ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Οί ακόλουθες πληροφορίες περιέχουν την από τον νόμο προβλεπόμενη υποχρεωτική ένδειξη στοιχείων του παρόχου της ιστοσελίδας καθώς και σημαντικές νομικές πληροφορίες για την παρουσία του αναγνωρισμένου από την Ελληνική Πολιτεία μη κερδοσκοπικού σωματείου της Διεθνούς Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου Lectorium Rosicrucianum.

Πάροχος 

Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου
Lectorium Rosicrucianum (αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο)

http://www.rodostavros.org
info@rodostavros.org

Μητρώο Σωματείο

Το σωματείο της Διεθνούς Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου Lectorium Rosicrucianum είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του Πρωτοδικείου Αθηνών με τον αριθμό μητρώου 20775.

Το σωματείο της Διεθνούς Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου Lectorium Rosicrucianum εκπροσωπείται από το διοικητικό συμβούλιο.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

Ο ΑΦΜ του σωματείου της Διεθνούς Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου Lectorium Rosicrucianum είναι: ΑΦΜ 999802433 - ΔΟΥ Δ΄Αθηνών (πρώην Ι' Αθηνών)

Νομικός αποκλεισμός ευθύνης 

Το σωματείο της Διεθνούς Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου Lectorium Rosicrucianum προσπαθεί να εξασφαλίσει την ακρίβεια και την επικαιρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών σε αυτήν την ιστοσελίδα. Ωστόσο δεν μπορούν να αποκλεισθούν εντελώς πιθανά λάθη και ασάφειες. Έτσι το σωματείο της Διεθνούς Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου Lectorium Rosicrucianum δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την επικαιρότητα, ορθότητα, πλήρότητα ή ασάφεια των πληροφοριών που παρέχονται.

Έχουμε καταθέσει στο χώρο της ιστοσελίδας μας (www.rodostavros.org) παραπομπές (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους . Το σωματείο της Διεθνούς Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου Lectorium Rosicrucianum και όλα με την διαδικτιακή παρουσία σχετιζόμενα πρόσωπα δηλώνουν ρητά, πως δεν έχουν καμία επιρροή στο σχεδιασμό και το περιεχόμενο αυτών των σελίδων. Για αυτό αποστασιοποιούμαστε από το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό αυτών των σελίδων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. Η δήλωση αυτή ισχύει για τους σύνδεσμους σε αυτή την σελίδα και για όλες τις σελίδες στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι αυτοί.