ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΠΑΦΗ

Ερωτήσεις και προτάσεις για την ιστοσελίδα

Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο, προτάσεις ή τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail στο info@rodostavros.org.

Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, απευθυνθείτε στις ακόλουθες διοικήσεις.

Για το έγγραφο επαφής πατήστε εδώ

Ελλάδα

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Διεθνής Σχολή του Χρυσού Ροδόσταυρου
Βατάτζη 4 & Ασκληπιού 133
114 72 Αθήνα
Tηλ.: +03 210 6444303
Φαξ: +03 210 6444303
E-mail: info@rodostavros.org

Ελβετία

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Foyer Catharose de Petri
CH-1824 Caux
E-mail admin@rosicrucianum.ch

Ολλανδία 

Διεθνής Κεντρική Έδρα:
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
Bakenessergracht 11
2011 JS Haarlem
Tel: +31 23 5323850
Fax: +31 23 5327242
E-mail info@lectoriumrosicrucianum.org