ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Στα κέντρα και στους χώρους συνάντησης της Διεθνούς Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου μαθητές και μέλη της Σχολής έχουν τακτικές συναντήσεις προκειμένου να εργαστούν με την ομάδα πνευματικά. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας τέτοις χώρος συνάντησης στην Αθήνα, επίσης πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις στην Θεσσαλονίκη και την Κύπρο.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν μεγάλα συνεδριακά κέντρα που φιλοξενούν τους μαθητές και τα μέλη σε ειδικά συνέδρια. Στην Ελλάδα τα συνέδρια γίνονται στους χώρους του κέντρου των Αθηνών.