ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Οι Ερμητικά Ανοιχτοί Διάλογοι τοποθετούν στο κέντρο τους τον άνθρωπο ως θείο δημιούργημα αποτελούμενο στο σύνολό του από πνεύμα, ψυχή και σώμα.
Εδώ βρίσκεται το σημείο εκκίνησης της αρχαίας συμπαντικής ατραπού της Σοφίας: στη δημιουργία μιας άμεσης σύνδεσης με τον θεϊκό πυρήνα μέσα μας.

Δίχως αυθεντίες και εξωτερικά δόγματα εργαζόμαστε, σε πλήρη αυτονομία και αυτo-υπευθυνότητα, με οδηγό και δάσκαλο την κρυμμένη αυτή πηγή όλης της Σοφίας και της Γνώσης που ενοικεί μέσα μας. Έργο του Lectorium Rosicrucianum, της Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου, είναι να βοηθήσει ανθρώπους να βαδίσουν αυτή την ατραπό προς το δικό τους εσωτερικό πυρήνα, αυτεξούσια.

Σας προσκαλούμε εγκάρδια στο κέντρο μας, για να γνωριστούμε μέσω των ανοιχτών διαλόγων, που αποτελούν έναν ελεύθερο χώρο εποικοδομητικής ανταλλαγής σκέψεων και προβληματισμών, με αφετηρία διαχρονικά, και γι' αυτό πάντα επίκαιρα, πνευματικά θέματα της ζωής.

Θέματα