ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Στις διαλέξεις που οργανώνονται ανά τακτικά διαστήματα θα μάθετε πώς οι Ροδόσταυροι του Lectorium Rosicrucianum κατανοούν τον κόσμο και την ανθρωπότητα και τι έχουν να πουν για πνευματικά θέματα. Μετά από τις διαλέξεις υπάρχει πάντα δυνατότητα για μια ανοικτή ανταλλαγή ιδεών.

Θέματα