ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΟΣΟΦΙΑ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

του Jan van Rijckenborgh

Το Μυστήριο της Ζωής και του Θανάτου προσεγγίζει το θέμα της μετενσάρκωσης από μια ασυνήθιστη οπτική γωνιά, εξηγώντας την κρίσιμη σημασία της διάκρισης ανάμεσα στο θνητό μέρος του εαυτού μας ή «εγώ» και στο αθάνατο μέρος, τον μικρόκοσμο.

περισσότερα για "ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Κ ..."